CO JE CHIROFONETIKA

Cheirós = ruce, foném = hláska

Chirofonetika je podpůrná metoda, kterou na základě antroposofie R. Steinera vyvinul Dr. Phil. Alfred Baur na podporu navození řeči u neslyšících.  Terapeut při ní vyslovuje  hlásku a současně táhne odpovídající masážní tah. Tento tah napodobuje vzdušné proudění, vznikající  v dutině ústní při artikulaci hlásky. Vyslovujeme-li např. hlásku L, pak se špička jazyka pozvedá směrem nahoru a dotýká se jednoho určitého bodu za horními řezáky. Vzduch proudí kolem obou stran jazyka a vystupuje z úst jakoby ve dvou ramenech. Na těle existuje místo, které odpovídá tomuto bodu v dutině ústní. Nachází se mezi lopatkami, přibližně na místě čtvrtého hrudního obratle. Proto táhneme hlásku L tak, že obě dlaně obkružují tento bod a tah vybíhá na paže.

hláska LChirofonetika v praxi

Takovéto tahy, které jsou vyvozeny ze vzdušného proudění při řeči, jsou prováděny jako různé hlásky na zádech, pažích nebo nohou. Tlak, teplo a forma tahu, který se rytmicky opakuje, probouzí v pacientovi mnohonásobně větší prožitek hlásek. Je to, jako by tyto hlásky nebyly vnímány pouze uchem. Oba vjemy, slyšený vjem a vjem přijímaný přes kůži, se shodují. Tím je umožněno vnímat něco volného, něco, co ucho samotné není schopné vnímat.