LÉČIVÝ ÚČINEK HLÁSEK

Pro dnešní dobu je jistě velmi neobvyklé říci, že hlásky obsažené v řeči mají léčivé účinky, a že podobně jako léky mohou přispět k uzdravení. Kdyby Rudolf Steiner před téměř sty lety nezavedl léčebnou eurytmii jako terapii hláskami, pak by tato myšlenka byla zcela nová.

hláska Lhláska L

Chirofonetika a léčebná eurytmie se ale zásadně liší: nejnápadnějším rozdílem je to, že u chirofonetiky je pacient zcela v klidu, u eurytmie se pohybuje; dalším rozdílem je vznik chirofonetiky. Jak bylo již uvedeno, chirofonetika vyvádí své tahové formy ze vzdušných proudů a jejich metamorfózy, naproti tomu eurytmie vděčí za svůj vznik Rudolfu Steinerovi, který  vyvinul příslušné eurytmické pohyby z éterických tvořivých sil řeči.